Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Lunatic Country Dancers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lunatic Country Dancers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lunatic Country Dancers verstrekt.

Lunatic Country Dancers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM LUNATIC COUNTRY DANCERS GEGEVENS NODIG HEEFT

Lunatic Country Dancers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Lunatic Country Dancers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de dienstverlening.

HOE LANG LUNATIC COUNTRY DANCERS GEGEVENS BEWAART

Lunatic Country Dancers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Lunatic Country Dancers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Lunatic Country Dancers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lunatic Country Dancers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Lunatic Country Dancers maakt geen gebruik van Google Analytics

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar michel@lunatic-countrydancers.com. Lunatic Country Dancers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Lunatic Country Dancers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lunatic Country Dancers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lunatic Country Dancers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lunatic Country Dancers op via
michel@lunatic-countrydancers.com.

https://www.lunatic-countrydancers.com is een website van Lunatic Country Dancers.
Lunatic Country Dancers is als volgt te bereiken:

Naam:                       Erik de Bruijn
Telefoon:                   06-53113976
E-mailadres:              informatie@lunatic-countrydancers.com 
KvK nummer:            34190404