Covid19

Versoepeling maatregelen voor de sport

Per 1 juli 2020 wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort  mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG STEEDS IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN/WEKEN EN/OF MAANDEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

Zie voor meer info op de volgende pagina:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelicht-corona/coronamaatregelen


Lunatic Country Dancers Zaal protocol

Ook wij zullen ons moeten houden aan een aantal regels in deze rare tijd. Deze regels zijn ervoor gemaakt om eventuele besmetting te kunnen voorkomen, en als ze voorkomen het contact onderzoek door de GGD z.s.m. op gang te kunnen zetten. Ook wij als organisatie kunnen dan iedereen snel bereiken.

Hierdoor zijn de volgende regels opgesteld:

1. Iedereen vult voor binnenkomst het triage formulier in (online via de website). Vul alle gegevens in voor eventuele contact onderzoek.
2. Nogmaals bij ziekte zoals verkoudheid, koorts, hoesten, enz. blijf je thuis!
3. Hoest en nies in je elleboog.
4. Gebruik indien mogelijk een papieren zakdoek en gooi deze daarna weg.
5. Geef elkaar geen hand of knuffel elkaar niet.
6. Probeer zo min mogelijk van het toilet gebruik te maken ivm de hygiëne.
7. Bij binnenkomst houd 1.5 meter afstand van elkaar, kom niet in groepen binnen.
8. Indien mogelijk, jas mee naar binnen nemen naar de zaal en bij je houden, Beter nog hou “overbodige” spullen in de auto.
9. Handen desinfecteren bij binnenkomst.
10. Niet door elkaar heen lopen in de zaal en houd altijd 1.5m afstand.
11. Neem plaats op een stoel indien deze nog beschikbaar is. anders ga je ergens staan met inachtneming van de 1,5m.
12. Ga je dranken halen aan de bar ook hier geldt 1.5m afstand tot elkaar. (aan de bar zitten mag maar hou rekening met elkaar)
13. Afstand op de dansvloer is 2 armlengtes (1.5m)
14. op de dansvloer geldt in uitzonderlijke gevallen de 1.5m regel niet. Het RIVM meld dat indien het NIET MOGELIJK is deze TIJDELIJK te mogen negeren. Bij ons in de line dance is dit over het algemeen wel mogelijk en moeten we ons hier ook aan houden.
15. Dans je niet blijf de 1.5m tot elkaar houden.
16. Aan de bar mogen niet meer dan 4 personen tegelijk staan/zitten, indien de bediening klaar is met je bestelling neem deze dan mee naar een andere plek en blijf niet aan de bar “hangen” zodat andere mensen ook drinken kunnen halen.
17. Blijf ook bij het verlaten van de zaal de 1.5m respecteren.

Het is misschien overbodig om aan te geven maar houd er rekening mee dat indien deze regels niet worden opgevolgd de ondernemer (oase) een boete kan krijgen van 4000 euro. Ook is het mogelijk dat de oase weer dicht zal moeten op last van de burgemeester. De kosten zullen doorberekend worden naar alle aanwezigen.
De kosten zullen dan voor de oase door de sluiting vele malen hoger uitvallen.
BLIJF DUS DE REGELS RESPECTEREN!!

Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel/beheerders kunt u uit de zaal/gebouw worden verwijderd.

Triage vragen:

Vragen voor de gezondheidscheck:
wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser, medewerker of docent niet naar de accommodatie komen.

Het werk of de les moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden:

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
– neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/danspartner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld?

Overkoepelend geldt heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen.
Al lijkt het soms niks neem geen risico voor elkaar!

Bronnen:
BASISPROTOCOL DANSSECTOR : https://dansondernemers.nl/pdf/Basisprotocol-danssector-4-juli-2020-versie-2.pdf

Leefregels RIVM:
https://lci.rivm.nl/leefregels

NOC*NSF
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Corona maatregelen overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelicht-corona/coronamaatregelen